ប្រវត្តិអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ

ខ្ញុំ​បានយល់ដីងច្រើន​ពីអក្សសាស្ត្រខ្មែរ ថាតើវាមានប្រវត្តិមកពីណា​ ។ ក្រុមខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវក្នុងInternetបានឲ្យឃើញថា មាន​មនុស្សច្រើនណាស់បាននិយាយខុសគ្នាពីប្រវត្តិ        អក្សសាស្ត្រខ្មែរ ដូចជា

  • ព្រះតេជគុណ អ៊ឹម ទៀង មាន​ដីកា​ពន្យល់​ថា អក្សរ​ខ្មែរ​មាន​ប្រភព​មក​ពី​ព្រហ្មញ្ញ​សាសនា​និង​ពី​បាលី​សំស្រ្កឹត ព្រមទាំង​មក​ពី​ខ្មែរ​មន​ផង​ដែរ ៖ «អក្សរសាស្រ្ដ​ខ្មែរ​មាន​ប្រវត្តិ ទី​១ មក​ពី​ព្រហ្មី ព្រហ្មី​ហ្នឹង​ព្រហ្មមញ្ញ​សាសនា ដែល​មាន​មក​តាំង​ពី​មុន​សម័យ​អង្គរ ហើយ​អក្សរសាស្រ្ដ​ខ្មែរ​យើង​បាន​កើត​ចេញ​ពី​បាលី​សំស្រ្កឹត​ខ្លះ​ដែរ។ ហើយ​មួយ​ទៀត កំណើត​ប្រភព​មក​ពី​    ខ្មែរ​មន»
  • ព្រះតេជគុណ គិន ណារ៉ា សាស្រ្តាចារ្យ​ផ្នែក​ភាសា​បាលី​នៅ​ពុទ្ធិក​វិទ្យាល័យ​ព្រះ​សុរាម្រិត មាន​ដីកា​ឲ្យ​ដឹង​ថា អក្សរ​ខ្មែរ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​បុព្វបុរស​របស់​ខ្លួន ហើយ​ក៏​មាន​ជាប់​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​បាលី​សំស្រ្កឹត​ខ្លះៗ​ដែរ ៖ «អក្សរ​ខ្មែរ​យើង​តាម​ពិត​ទៅ​បង្កើត​ដោយ​អ្នក​ប្រាជ្ញ​ខ្មែរ​យើង​ខ្លួន​ឯង គ្រាន់​ថា យើង​ខ្ចី​ភាសា​បាលី​សំស្ក្រឹត​យក​មក​ប្រើ​ទេ»។

linkទៅslideរបស់ពួកខ្មុំ https://docs.google.com/presentation/d/1g2JLSve2C1Cm4LzO4KN2jUAqkmdtW8eHBnI6YP_mvNU/edit#slide=id.g35f391192_00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *